_images/bewijsgif4.jpg

EERSTE

Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Als u toch besluit de Wet verplichte GGZ aan te nemen, wens ik u dat liever te zien doen in het zekerheidbewustzijn dat het hier gif betreft en niet het beloofde “kan geen schade” medicijn.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

Dat u deze wet moet heroverwegen, dat het hier gif betreft en niet uw vernoemde medicatie.

Hoogachtend,

Bart Thate
Heerhugowaard
21-10-2017