PRESIDENT

_images/bewijsgif4.jpg

“After 17 to 27 months of treatment, both haloperidol- and olanzapine-treated monkeys had an equivalent and highly significant 8% to 11% decrease in fresh brain weight and volume when compared with the sham group.”

Geachte Minister-President,

Op 20 Oktober 2012 heb ik na correspondentie met de Koningin een klacht tegen de Nederland ingedient (Thate tegen Nederland 69389/12). De klacht betrof het falen van de (F)ACT methodiek, de methode die GGZ Nederland gebruikt om vorm te geven aan de wetten die gedwongen behandeling in Nederland mogelijk maken. De Uitspraak is niet-ontvankelijk. Omdat de Koningin gemeld heeft dat ze vanwege ministeriele verantwoordelijkheden geen tussenkomst kan bieden, wend ik mij tot u. U bent verantwoordelijk voor de zorg die de Staat der Nederlanden de GGZ patient levert, wel of niet onder dwang. U dient te zorgen dat deze zorg niet het plegen van strafbare feiten omvat.

Ik constateer dat het hier om het plegen van strafbare feiten gaat:

Een arts die weet dat hij gif toedient is schuldig aan mishandeling met zekerkeidsbewustijn als opzet. De WvGGZ, die over toedienen van geen schade kunnende medicatie spreekt, kan niet dienen als een wettelijk voorschrift om niet strafbaar te pleiten.

Er is bewijs dat antipsychotica gif zijn:

  1. haloperiodol (haldol) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.142
  2. clozapine (leponex) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.024.831
  3. olanzapine (zyprexa) - https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.125.320
  4. aripriprazole (abilify) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.112.532

Er is ook bewijs gevonden dat antipsychotica hersenweefsel verlies veroorzaken:

Het is voor mij niet mogelijk gebleken om aangifte te doen van mishandeling als de psychiater zijn patient met gif mishandelt:

  1. De IGZ treft geen structurele onzorgvuldigheid in de afhandeling van klachten bij GGZ-NHN aan.
  2. De Hoge Raad concludeert dat het geen verantwoordelijkheid heeft en verwijst naar het Openbaar Ministerie, dat niet reageert.
  3. Daarna heb ik het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens aangeschreven om een klacht tegen Nederland in te dienen.
  4. De Koningin kan hier geen verder tussenkomst verlenen.
  5. Uitspraak is niet-ontvankelijk.
  6. Pas na een gang langs het EVRM reageert Het Openbaar Ministerie wel en verwijst naar de IGZ, die de klacht melding al heeft afgesloten.

Het is een plicht van het OM om mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen te vervolgen. Nalaten te vervolgen maakt dat miljoenen patienten door hun artsen vergiftigt worden, zonder zicht op het einde aan deze mishandelingen.

Ik eis van u dat u gif toedienende artsen door het OM laat vervolgen.

Er vanuitgaande dat u het met mij eens bent en mijn eis zult inwilligen,

Bart Thate